Klinik psikoloji nedir?
 
 
  Klinik psikoloji alanı, rahatsızlığı, ruhsal yetersizliği, uyumsuzluğu anlamak, tahmin etmek 
ve hafifletmek – aynı zamanda insan adaptasyonunu, ruhsal dengeyi ve kişisel gelişimi 
ilerletmek – için bilimi teoriyi ve uygulamayı bütünler. Klinik psikoloji, yaşam süresi 
boyunca değişen kültürlerde ve tüm sosyoekonomik seviyelerde insan fonksiyonunun 
zihinsel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönleri üzerine odaklanır.
 
 
  Klinik psikologlar ne yapar?
 
 
  Klinik psikolog, psikolojik bilimi, profesyonel psikoloji uygulaması ve insani mutluluğu 
ilerletmek için bilimsel ve profesyonel bilgi ve becerileri meydana getirmek ve bütünlemek 
için okumuş ve eğitilmiştir. Klinik psikologlar, bireyler, aileler, gruplar ve kurumların 
psikolojik sağlığını ilerleten araştırma, eğitim ve süpervizyon, program geliştirme ve 
değerlendirme, danışma, kamu siyaseti, profesyonel uygulama ve diğer faaliyetler ile 
ilgilenirler. Onların işleri, uyumdaki küçük problemlere erken müdahale ve onu 
engellemeden, hastaneye yatırılması gereken rahatsızlığı olan bireylerin uyumsuzluğunu 
tedavi etmeye kadar sıralanabilir.

Klinik psikoloji uygulayan doktorlar, gruplarla (aileler, benzer psikopatoloji hastaları ve 
kurumlar) ve bütün gelişimsel seviyedeki bireylerle (bebekten yaşlı yetişkinlere kadar) 
direk olarak çalışırlar. Onlar bunları yaparken hem ruh sağlığını iyileştirmek hem de 
rahatsızlığı, uyumsuzluğu hafifletmek için geniş çapta değerlendirme ve müdahale 
yöntemleri kullanırlar