Kalp Hastalıklarının Tanısında Nükleer Tıp

pic-13


Nükleer Kardiyoloji çalışmaları, kalp kasını besleyen damarlardaki kanın dolaşımını (myokard kan akımını)  değerlendirir. Nükleer Kardiyoloji teknikleri arasında en yaygın kullanılanı myokard perfüzyon sintigrafisidir. Koşu bandı egzersizi ile birlikte uygulanan bir yöntemdir.

Görüntü elde etmek için hastaya damardan çok az miktarda kimyasal madde enjekte edilir. Ardından gama kamera adını verdiğimiz cihazda kalp tarafından tutulan kimyasal madde miktarı belirlenir. Koroner damarlarda tıkanıklık olması durumunda kalp kası yeterli miktarda beslenemeyeceği için bu eksiklik, görüntülerde kolaylıkla tespit edilir.

Myokard perfüzyon sintigrafisi; kalp krizi riskinin arttığı ve koroner anjiografi, anjioplasti ya da kalp cerrahisi gibi girişimsel işlemlere aday olan kişileri değerlendirmede önemli bir testtir.

Sintigrafi bir görüntüleme yöntemidir. Hastalara ağız yoluyla ya da enjeksiyon ile düşük miktarda radyoaktif ilaç verildikten sonra gama kamera ile organların iki ya da üç boyutlu görüntülerinin izlenmesine sintigrafi denir. Vücuttaki hemen her organa yönelik sintigraf ik çekim yapılabilmektedir. 

 • Kemik Sintigrafisi
 • Kalp Sintigrafisi
 • Böbrek Sintigrafisi
 • Paratiroid
 • Tiroid Sintigrafisi
 • Üriner Sistem Sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
 • Gözyaşı Yolları Sintigrafisi
 • Beyin Sintigrafisi
 • Safra yolları Sintigrafisi
 • Karaciğer Sintigrafisi